Ravza-i Mutahhara

Medine-i Müneverede bulunan Mescid-i Nebeviye girdiğinizde, Peygamber Efendimiz'i (S.A.V) ziyaret etmek şerefiyle müşerref olacaksınız. Mescid-i Nebevi çok mübarek bir yerdir. Bu mescidde kılınan namazların, yapılan duaların ve sair gayretlerin karşılığı kat kat fazla verilmektedir.

Fakat bu Mescid-i Nebevi'de öyle bir yer vardır ki, Hac ve Umre ziyaretinde bulunan hacı adaylarının pek çoğu bunu bilmedikleri için bu faziletten ve sevaptan mahrum kalmaktadır.  Mescid-i Nebevideki bu yerin adı Ravza-i Mutahhara'dır.

Peygamber Efendimiz (S.A.V), bir Hadis-i Şeriflerinde mealen "Evim ile Mimberim arası, Cennet Bahçelerinden Bir Bahçedir." (Buhari, Tatavvu, 18; Müslim, Hac, 500.) buyurmuşlardır. Bu Hadis-i Şerif-i bilen hacı adayları Ravza-i Mutahhara'da bulunabilmek ve 2 rakat bile olsa namaz kılabilmek için yoğun bir şekilde bu mübarek yere rağbet ederler. Bu yüzden Ravza-i Mutahhara her zaman kalabalık olur. Ama önceki cümlelerimizde de belirttiğimiz üzere, pek çok Hacı adayı, kafile başkanlarının ilgisizliği ve bilgilendirmemesi nedeniyle Ravza-i Mutahhara'nın adını bile duymadan ziyaretlerini tamamlar ülkelerine geri dönerler.

HaciSabir.com olarak Ravza-i Mutahhara'nın nerede olduğunu sizler için göstermek istiyoruz. 

Ravza-i Mutahhara'nın yerini tesbit edebilmeniz için öncelikle Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) Kabr-i Şeriflerinin nerede olduğunu tesbit etmeniz gerekmektedir. Çünkü Ravza-i Mutahhara'ın bulunduğu yer Peygamber Efendimiz'in  Kabr-i Şeriflerinin bitişiğindeki mekanda bulunmaktadır. 

1
•§•
2

Peygamber Efendimiz-in Kabr-i Şerifi, bu yeşik kubbenin altındadır.


2
•§•
2

Harita görünümü ile bakıldığında Ravza-i Mutahharanın yeri resimde görüldüğü yerdedir.


Ravza-i Mutahhara, temizlik v.s gibi özel durumlar haricinde genellikle hep açık bulunmaktadır. Genellikle ortadan bir branda ile ayrılarak Erkekler için ve Kadınlar için ayrı ayrı ziyaret ve ibadet yerleri oluşturulur.  Bazı durumlarda Ravza-i Mutahharanın ziyareti sadece erkeklere mahsus kılınırken bazı durumlarda da  Kadın hacı adaylarına mahsus kılınmaktadır. Bu programın ne zaman ne şekilde uygulanacağını takip etmek önemlidir. Zira geç kalma durumundan dolayı içeri girememe veya yoğunluk sebebiyle hiç içeri girememe durumları da olabilir.

Erkek hacı adayları resimde belirtilen kapılardan giriş yapılarak mavi çizgili ok yönünde ilerleyerek Ravza-i Mutahhara'ya ulaşabilir ve (bu resimde mavi bölüm ile işaretlemiş olduğumuz yerde)  ziyaret ve ibadetlerini yapabilirler.

Kadın hacı adayları için kırmızı ok ile gösterilen yönde ilerleyerek Ravza-i Mutahharanın arka kısmındaki bölümde (resimde kırmızı ile işaretleyerek gösterdiğimiz yerde) ziyaretlerini ve ibadetlerini yapabilirler.