SA'Y NEDİR ve NASIL YAPILIR
(2.Bölüm : Sefa ve Merve )Sefa ve Merve tepeleri Kabe-i Muazzamanın hemen yanındaki iki küçük tepedir. Sefa tepesinin Kabeye uzaklığı 130 metredir. Merve tepesi ise Kabeye biraz daha uzakta, 300 metre mesafededir. Bu iki tepenin arası 350 metredir.


Sefa Tepesi ile Merve Tepeleri , eskiden Kabe-i Muazzamanın dışarısındaydı fakat günümüzde bu iki tepeyi korumak ve Sa'y yapılacak yeri ayırmak için Mescid-i Haramın duvarları bu tepeleri de içerisine alacak şekilde genişletilmiştir.Yukarıdaki resimde mavi halka ile gösterdiğimiz kubbbenin altında SEFA tepesi bulunmaktadır. Pembe Halka ile gösterdiğimiz kubbenin altında ise MERVE Tepesi bulunmaktadır. Aşağıdaki resimde ise bu kubbelerin altında bu tepelerin nasıl korunduğu gözükmektedir.Sefa tepesine bu ismin verilmesinin sebebi Adem Aleyhisselamın bu tepe üzerinde oturmuş olmasından dolayıdır. Merve tepesine bu ismin verilmesinin sebebi de benzer şekilde Havva validemizin bu tepe üzerinde oturmuş olmasındandır. (Belki de bu sebepten dolayı bugün Sefa ismini erkek ismi olarak, Merve ismini de kız ismi olarak kullanıyoruz.)

Sefa ve Merve tepelerinin kendileri küçüktür ama manevi büyüklüğü tarif edilemeyecek derecede büyüktür. Zira Cenab-ı Hakk , Kuran-ı Kerimde Bakara suresinin 158'inci ayetinde bu tepelerin isimlerini zikretmiş ve "Sefa ve Merve Allah'ın alametlerindendir. Onun için, her kim hac veya umre niyetiyle Beyt’i(Kabeyi) ziyaret ederse, tavafı bunlarla yapmasında ona bir günah yoktur. Her kim de, gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah ecriyle meşkûr kılar, Alîm’dir" buyurmuştur.

Ayrıca Sefa tepesi ile Merve tepesi arasındaki bu mubarek yerde 70 kadar Peygamber medfundur. Yani Sefa ile Merve arasında gidiş gelişleriniz esnasında aslında sadece bu tepeleri değil aynı zamanda da Peygamber kabirlerini de ziyaret ediyor olacaksınız.

(NOT: "Tavaf Nasıl Yapılır(Tıklayınız)" isimli makalemizde Kabe-i Muazzamanın etrafındaki tavaf alanında da 300 kadar Peygamberin kabrinin bulunduğunu hatta Hazret-i İsmail Aleyhisselamın kabrinin Hicr-i İsmail olarak adlandırılan Kabenin etrafındaki hilal şeklindeki duvarın iç kısmında olduğundan bahsetmiştik. Mekke-i Mükerremede bu kadar çok Peygamber kabrinin mevcut olması bu Peygamberlerin tamamının Arabistan diyarına veya Arap ehline gönderildiği anlamına gelmez. Zira kavmi helak olan Peygamberler - eğer Cenab-ı Hakk Kendilerine yeni bir vazife vermezse - Kabe-i Muazzamanın olduğu bu beldeye gelir ve ömürlerinin sonuna kadar vakitlerini bu mubarek mekanda ibadet ederek geçirirlerdi. Belki de bu güzel memlekette bu kadar çok Peygamber kabrinin bulunmasının sebebi budur.)


Sefa ile Merve arasında Sa'y eden kişiye 70 köle azat etmenin ecir ve sevabı verileceği müjdelenmiştir. Sefa ile Merve , Cennet kapılarından iki Rahmet kapısı olup, duaların reddolunmayacağı mubarek mekanlardandır. Bu yüzden bu müjdeyi bir ganimet bilip, Sefa ve Merve arasındaki gidiş gelişlerimizde bol bol dua etmeliyiz. Aklımıza her ne geliyorsa, her kim geliyorsa bu mekanda dua etmeliyiz.

Nasıl ki Hacer validemizin su bulmak için sıkıntı içerisinde bir o tepeye bir bu tepeye koşuşturması sonunda Cenab-ı Hakkın lütfuna mazhar oluysa inşAllah bizim de Sefa ile Merve tepeleri arasındaki gidiş gelişlerimiz öylece Rabbimizin lütfuna mazhar olur ve sıkıntılarımızdan selamete kavuşuruz.
    1   2   3   4   5   6   Özet