TAVAF NASIL YAPILIR - NİYET
Tavaf için ön şartları sağladığımıza göre artık tavaf için başlangıç yapabiliriz. Her ibadette olduğu gibi Tavaf ibadetinde de öncelikle o tavafı yapmaya niyet etmeliyiz. Bu niyeti hem kalben yapmalı hem de dil ile kalbimizden geçen niyetimizi tasdik etmeliyiz. Yani niyetimizi söz ile de ifade etmeliyiz.

Bir önceki sayfamızda Hacerül Esved taşının , Kabenin altın sarısı renkli Mültezem Kapısının hemen solundaki köşede yer aldığını ve tavafa bu hizadan başlamanın vacip olduğunu söylemiştik. Bu yüzden niyetimizi Hacer-ül Esved hizasını geçmeden yapmalıyız.Bunun için de Hacerül Esved hizasının nasıl tesbit edileceğini bilmeliyiz.Tavaf esnasında bu taşı göreceğim diye ne kadar çabalarsanız çabalayın göremezsiniz çünkü önünüzde muhtemelen aşağıdaki gibi bir kalabalık olacaktır.
Peki Hacerül Esvedi göremiyorsak hizasını nasıl belirleyeceğiz? Şimdi gelin hep birlikte bu mevzuya bir açıklık getirelim.
1-)Mültezem kapısının solundaki Kabe köşesine baktığınızda , yani Hacerül Esved taşının olduğunu söylediğimiz köşeye baktığımızda aşağıdaki gibi bir desenin olduğunu görürsünüz. Bu desen sadece bu köşede vardır. Diğer 3 köşede bu deseni göremezsiniz. Bu desen bize Hacerül Esvedin bu köşe altında olduğunu işaret eder. Eğer tavaf esnasında yorgunluktan dolayı nerede olduğunu şaşıran hacı adayları olursa bu deseni görünce Hacerül Esvedden geçmekte olduklarını anlarlar.


2-) Hacerül Esved hizasını tesbit edebilmek bakmanız gereken bir diğer yer, Kabe-i Muazzamanın etrafındaki halkalara ait direktir. Hacerül Esved için 1 numaralı maddede belirttiğimiz köşeden sağa doğru olan hizasına bakarsanız direklerden birinde yeşil bir lamba olduğunu göreceksiniz. Bu lamba bütün tavaf alanı boyunca sadece 1 tanedir ve sebepsiz yere de o direğe konmamıştır. Bu lambanın amacı sizin de tahmin edeceğiniz gibi Hacer-ül Esvedin hizasını göstermektedir. Yani niyet için bu yeşil direğin gerisinde veya tam hizasında olmanız gerekmektedir.


Hacer-ül Esvedin hizasını nasıl tesbit edeceğimizi belirledikten sonra artık Tavaf için niyetimizi yapabiliriz. Niyetimizi yaparken söyleyeceğimiz sözleri daha iyi anlayabilmek için öncelikle sizlere mühim bir meseleden bahsetmek istiyorum.

Hepinizin bildiği gibi Cenab-ı Hakk ruhları yarattığı vakit bunlara hitaben “Elestü bi Rabbiküm” yani Ben sizin Rabbiniz değil miyim? buyurdu. Bütün ruhlar tamamı “Belaa” diye yani “Evet, Sen bizim Rabbimizsin” diye karşılık verdiler. Geçmişte yaşamış, günümüzde yaşamış ve de gelecekte yaşayacak olan müslümanların, hristiyanların, yahudilerin, budistlerin, putperestlerin, ateşe tapanların kısaca yaratılmışların hepsi o gün istisnasız olarak aynı cevabı verdiler. Hazret-i Allah’ın Rabbimiz olduğunu hepimiz tasdik ettik. O gün Cenab-ı Hakk yaratmış olduğu kullarından bir söz bir ahidname aldı. Bu ahidnameyi de 3 nüsha olarak çoğalttı. Birini kulunun kalbine nakşetti, diğerini Levh-u Mahfuzda muhafaza edilmektedir, aynı ahidnamenin bir diğeri de Hacer-ül Esved taşının içerisindedir.
Yani özetle Hacerül Esved taşının içerisinde gelmiş geçmiş ve gelecek bütün ruhların Bela zamanında(“Galu Bela” da denir) Hazret-i Allah’a vermiş oldukları ahitnameler mevcuttur. Ayrıca Hacerül Esved taşı bir fotoğraf makinesi gibi kendini ziyaret edenleri kaydetmektedir. (Akik taşı gibi bazı taşların da fotoğraf karesi gibi görüntüleri kaydettiğini günümüz bilimadamları tarafından da kanıtlanmıştır.)


TAVAF NİYETİNİN YAPILIŞI ve TAVAFA BAŞLANGIÇ:

1-) Hacerül Esvedin hizasına gelinir. Galu Bela’da Rabbimize vermiş olduğumuz ahdi, yemini düşünerek aşağıdaki gibi niyet edilir.

Ya Rabbi, Lütfunla Seni ezelde tasdik ettim. Dünyaya geldim yine Lütfunla Seni tasdik ettim. Şimdi ise Lütfunla ve Kereminle Beyt-i Şerifinin yanına geldim. Hacer-ül Esvedin içindeki ahdimle kendi kalbimdeki ahdimi karşılaştırarak ahdimi tazeliyorum ve kalıbımı basıyorum” denir.

2-) Hacerül Esvedin hizasında Eller kaldırılarak BİSMİLLAH ALLAHÜ EKBER denir ve sağ elimizin içi öpülür. (Peygamber Efendimiz bu şekilde sağ elinin içini öpmüştür. Yani tavafın sünnetlerindendir.)

Müjdeler olsun... Artık Kabe-i Muazzamayı tavaf etmeye başladınız.. Rabbimizin davetine cevap verdiniz... Meleklerin, Peygamberlerin , nice nice Allah dostlarının, insanların ve cinnilerin binlerce yıldır milyonlarca müslümanın tavaf ettiği hatta Nuh tufanında yılanların bile gelip tavaf ettiği Rabbimizin Beyt-i Şerifini tavaf sırası artık size geldi, bu şan bu şeref Cenab-ı Hakkın size lütfetmesiyle, sizi evine kabul etmesiyle size nasip oldu. Şimdi bizi yoktan var eden, yedirip içiren, dünyasında barındıran, bizim için türlü türlü nimetler bahşeden Rabbimizi, bu yapacağımız tavaf ile memnun etme zamanıdır. Bismillah deyip gösterelim kendimizi...


    1   2   3   4   5   6   7   Özet