TAVAF NASIL YAPILIR - Ruknü Şami ve Ruknü Yemani

Hicr-i İsmaili tesbihatlerle katettikten sonra Rukn'ü Şami ile Ruknü Yemani arasındaki bölüme geçeriz. Peki Ruknü Şami ve Ruknü Yemani nedir? Bunlar Kabe-i Muazzamanın köşelerine verilen isimlerdir.Kabe-i Muazzamanın 4 köşesinin de bir ismi vardır. Tavaf yönüne göre saymamız gerekirse :

1-) Hacerül Esved köşesi
2-) Ruknü Iraki (Hicr-i İsmail alanının başlangıcı olan köşedir)
3-) Ruknü Şami (Hicr-i İsmail'in bittiği köşedir.)
4-) Ruknü Yemani (Kabenin 4ncü ve en son önünden geçeceğimiz köşesidir.)

Hangi köşenin hangisi olduğunu akılda tutmak çok zordur. Bir kaç kere hacca gitmiş gelmiş birisine bile "Ruknü Iraki neresidir" diye aniden sorsanız (eğer hala hatırlıyorsa) biraz düşünüp öyle cevap vermek zorunda kalır. Biz bu köşeleri hemen ezberleyebilmeniz için ve sorulduğunda da anında cevap verebilmeniz için size şöyle bir formül uygulatacağız. Köşelerin isimleri Hacerül Esved, Iraki, Şami, Yemani olarak düşünürsek bu kelimelerin baş harflerinin alfabetik bir sıraya göre dizildiklerini görürsünüz. Yani H,I,Ş,Y.- Yani birisi size Ruknü Iraki ile Ruknü Şami arası derse Y harfinden bahsetmediğimiz için bu alanın Hicr-i İsmail alanını kapsayan o iki köşe arası olduğunu anlayacağız. (2'den 3'e)
- Ruknü Şami ile Ruknü Yemani derse , Y harfi alfabenin son harflerinden birine tekabül ettiği için Kabenin son köşesi ile bir önceki köşesini kastettiğini anlayacağız.(3'den 4'e)
- Ruknü Yemani ile Hacerül Esved arası derse Y harfinden sonra alfabenin başına dönülmüş ve H harfine gelinmiş. O zaman Kabe-i Muazzamada tavafın tamamlanıp başa dönüldüğü o son duvar aklımıza gelecek. (4'den 1'e)

Alfabetik sırayı göz önünde bulundurursanız bu köşelerin hangisi olduğunu unutmazsınız. Hacdan dönen kişilerle muhabbet ederken onlar cümle arasında bu isimleri telaffuz ederlerse hangi köşeden bahsettiklerini şıp diye çıkarırsınız. Alıştırma olması ve aklımızda yer etmesi açısından Ruknü Iraki, Ruknü Şami ve Ruknü Yemani kelimelerini bundan Tavaf anlatım sayfalarımızda sık sık tekrarlayacağız.Hicr-i İsmailde , bu alanın dışa kavisli olan geometrik şeklinden dolayı hacı adaylarının tavaf alanında sıkışıklıklar yaşayabildiğini bir önceki sayfamızda belirtmiştik. Ruknü Şami köşesini yani Hicri İsmailin hilal şeklindeki bitiş köşesini geçtikten sonra tavaf alanı genişliyor ve o sıkışıklıktan bir anda kurtularak ferahlıyorsunuz. Bu ferahlık Kabe-i Muazzamanın Rukn-ü Şami ile Ruknü Yemani köşeleri arasında kalan duvarına da yansıyor.Hani bir ilahi vardı ya, duymuşssunuzdur belki de.
"Aman Kabem varsam sana"
"Yüzümü gözümü sürsem sana" [Kabenin yolları bölük bölüktür ilahisinden]

İşte her insan bu ilahide geçtiği gibi o güzel yerlere gidip Kabeye sarılmak ve Rabbine yalvarmak yakarmak istiyor. Kapına geldim Ya Rabbi beni eli boş geri çevirme diye dua etmek istiyor. Tavaf esnasında kalabalıktan dolayı Kabe-i Muazzamanın diğer duvarlarına yaklaşmanız zordur fakat Ruknü Şami ile Ruknü Yemani köşeleri arasındaki bu bölüm Kabenin diğer bölümlerine göre daha tenha olur. Dolayısıyla Kabenin bu duvarına yaklaşmamız ve elimizi yüzümüzü sürüp gözyaşları ile Rabbimize yalvarıp yakarmamız, çoluğumuz çocuğumuz için kendimiz için Ümmet-i Muhammed için istediğimiz her ne varsa bu duvarda uzun uzadıya istememiz mümkündür. Üstelik arkanızda çok fazla sıra bekleyen olmayacağı için rahat rahat duanızı yapabilirsiniz. Kabe-i Muazzamanın ve Kabeyi çevreleyen Mescid-i Haram'ın bütün her yeri mubarek ve faziletlidir. Hatta Mescid-i Haram'ın dışarısındaki mermer alan bile Mescitten sayılmaktadır. Bu yüzden kendinizi "İlla ki Hicr-i İsmailde dua edeceğim orası daha faziletli, illa ki Mültezem kapısında dua edeceğim başka hiç bir yere gitmeyeceğim" diye şartlandırmayın. Her nerede her ne hayır amel işleme fırsatı yakalarsanız o fırsatı değerlendirmeye bakınız.

Dediğimiz gibi, adım attığınız her yer mubarek, her yer faziletli.(Alıştırma olsun diye söylüyorum.Lütfen yukarıdaki resme bakarak takip ediniz.) Ruknü Iraki ile Ruknü Şami arasındaki hilal şeklindeki yerin ismi Hicr-i İsmail idi. Bu alanını "SubhanAllahi vel-Hamdülillahi..." tesbihati ile geçmiştik. Hicr-i İsmailin son köşesi olan sonra Ruknü Şami köşesinden itibaren Ruknü Yemani köşesine kadar olan kısımda okunacak olan bir zikriyat, bir tesbihat var. Bu tesbihat her namaz sonrasında okuduğumuz ve size de tanıdık gelecek olan aşağıdaki tesbihattir.

Ruknü Şami ile Ruknü Yemani arasında okunacak dua
Okunuşu: Lâ ilâhe illAllahu vahdehu lâ şerîke leh. Lehü'l mülkü ve lehü'l hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyül lâ yemüt. Biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey'in kadîr.
Anlamı:Allah’dan başka ilâh yoktur, O birdir ve dengi, ortağı yoktur. Mülk O’nundur ve hamd O’nadır. Diriltir ve öldürür. Kendisi ölümsüz hayat sahibidir. Hayır O’nun elindedir ve O herşeye muktedirdir


 (Bilenler bu tesbihatten sonra Ahzap duasını da okuyabilirler. Ahzap duasını önümüzdeki günlerde sitemizde paylaşacağız.)

Bu tesbihati okuya okuya Kabe-i Muazzamanın 4ncü ve son köşesi olan Ruknü Yemani köşesine ulaşırız. Ruknü Yemani köşesinde Hacer-ül Esved'ten kırılan ve daha sonra da bu köşeye yerleştirilmiş olan bir kaç parça vardır. Aşağıdaki resimde de görüleceği üzere bu alana ait örtü bir miktar açık bırakılmıştır.( Tavafınız esnasında Ruknü Yemaniden geçerken eğer bu alan tenha olursa (-genelde tenha olur.) ve siz de müsait olursanız Hacer-ül Esved'ten bir parçanın bulunduğu bu alanı öpebilirsiniz.)Hacerül Esvedden bir parçanın burada olması ve tavaf esnasında Hacer-ül Esvedi selamlamanın Peygamber Efendimizin bir sünneti olması sebebiyle Ruknü Yemani köşesinden geçerken bu köşeyi selamlayacağız. (Daha doğrusu bu köşede bulunan Hacerül Esved parçasını selamlayacağız.)

Selamlamayı Tavafımıza ilk kez başlarken nasıl selamladıysak o şekilde yapacağız. Yani Hacer-ül Esved'e doğru iki elimizi de açıp "Bismillahi Allahü Ekber" diyeceğiz.Hatırlarsanız, 2nci sayfamızda tavafa niyet edip Hacerül Esvedi ilk kez selamladıktan sonra elimizin içini öpmüştük. Ruknü Yemani köşesindeki Hacer-ül Esved parçasını selamladıktan sonra elimizin içini öpmeyeceğiz. Bu farka dikkat edin. Sadece elimizi açıp "Bismillahi Allahü Ekber" deyip yolumuza devam edeceğiz.

    1   2   3   4   5   6   7   Özet