TAVAF NASIL YAPILIR - ÖZETAşağıda tavafın nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde anlattığımız "Adım Adım Tavaf Nasıl Yapılır (Tıklayınız)" makalemizin bir özeti mevcuttur. Bu sayfa detaylı sayfamızı okuyanlar için bir mevzuyu toparlama metni, henüz bu makalemizi okumamış olanlar içinse tavafın nasıl yapıldığını anlatan özet bir anlatım özelliği taşımaktadır.

Ayrınıtlı bilgi için "Adım Adım Tavaf Nasıl Yapılır (Tıklayınız) makalemizi okuyabilirsiniz veya aşağıdaki resimlerin üzerine tıklayarak o adım ile detaylı anlatımın olduğu sayfanın yeni bir sekmede açılmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu sayfayı yazıcıdan çıktı alıp tavafınız esnasında kullanabilirsiniz.Resim ADIM AÇIKLAMA


1-) Abdest Alınır Mescid-i Haramın dışarısında hem erkekler için hem de bayanlar için abdest alma yerleri mevcuttur. Buralar kullanılabilir.
2-) Niyet Edilir : Yeşil ışığın bulunduğu Hacer-ül Esved köşe hizasına giderek
"Ya Rabbi, Lütfunla Seni ezelde tasdik ettim. Dünyaya geldim yine Lütfunla Seni tasdik ettim. Şimdi ise Lütfunla ve Kereminle Beyt-i Şerifinin yanına geldim. Hacer-ül Esvedin içindeki ahdimle kendi kalbimdeki ahdimi karşılaştırarak ahdimi tazeliyorum ve kalıbımı basıyorum"
şeklinde niyet edilir.3-) Hacerül Esved selamlanır. Bismillahi Allahü Ekber! denilerek sağ avcumuzun içini öperiz.
4-) Tavafa başlangıç duası okunur. Selamlamadan sonra bir yandan yürümeye başlarız bir yandan da şu duayı okuruz. Allahümme iimanen bike, ve tasdikan bi-Kitaabike, ve vefaa-en bi ahdike, ve ittibaaen li-sünneti nebiyyike ve habibike Muhammedin Sallallahü Aleyhi ve Sellem.
5-) Mültezem hizasından geçiş. Mültezem hizasından geçerken şu dua okunur.
Allahümme lekel-hamdü hamden, yüveefii niamike, ve yükeefii meziide keramike ahmedüke, bi cemii-ı mehaamidike, maa alimtü minhee ve maa lem a'lem, ve alee cemii-ı niamike maa alimtü minhee ve maa lem a'lem
.
6-) Makam-ı İbrahimden geçiş Makam-ı İbrahimden geçerken Allahümme Salli ve Allahümme Barik salevatları okunur.
7-) Hicr-i İsmailden geçiş
(Ruknü Iraki ile Ruknü Şami arası)
Hilal şeklindeki Hicr-i İsmailden geçerken
"SübhanAllahi vel-Hamdülillahi ve laa ilaahe illAllahü vAllahü Ekber, ve laa havle ve laa kuvvete illaa billahil Aliyyil Aziim."
tesbihati okunur.
8-) Rukn-ü Şami ile Ruknü Yemani arasından geçiş. Hicr-i İsmailin bitiminden bir sonraki köşeye kadar
"Lâ ilâhe illAllahu vahdehu lâ şerîke leh. Lehü'l mülkü ve lehü'l hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyül lâ yemüt. Biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey'in kadîr."
tesbihati okunur.
9-) Ruknü Yemani ile Hacerül Esved arasından geçiş Kabe-i Muazzamanın son köşesi ile başlangıç köşesi arasında ezberleyenler detaylı anlatım sayfamızda belirttiğimiz duayı okur. Bilmeyenler de Rabbena Atina ve Rabbenağfirli dualarını okur.
10-) Hacerül Esved selamlanır ve diğer şavta başlanır. Bismillahi Allahü Ekber denilerek sağ avcumuzun içini öperiz.
11-) 7 kere aynı şekilde şavt edilir.  

12-) Tavaf namazı kılınır. 7 kere şavt edip tavafımızı tamamladığımızda 2 rekat tavaf namazı kılarız.
1nci rekatte: 1 Fatiha 1 Kafirun Suresi
2nci rekatte: 1 Fatiha 1 İhlas suresi okuruz.


13-) Dua edilir.